English   Русский
logo.png
  
דברי נשיא המדינה לזכרו של יהודה דקל
יהודה דקל ז"ל 1929-2008
יהודה דקל והמועצה לשימור אתרים
דברי נשיא המדינה לזכר יהודה דקל
ספריית יהודה דקל
יהודה דקל, חברי הקרוב. סלע יצוק ניתק ונעקר מנופה של הארץ. הודו של דקל רם, שעמד בכל סערה והדף כל סופה, ניטל ונסתר. ורב ועמוק הצער.

תחנות חייו של יהודה, עתירי-המעש, מגוללות את עלילותיו. בן לראשוני הרצליה, ממשפחתו לקח יהודה את אופיו הבלקני העיקש; מן ההכשרה הצעירה של תנועת "הצופים" בקיבוץ אלונים רכש את ערכיו; ב"מקוה ישראל" קנה את הכשרתו החקלאית הבסיסית, שהושלמה לימים כמוסמך הפקולטה לחקלאות של האוניברסיטה העברית; מן הגדוד השלישי בחטיבת-יפתח-פלמ"ח ומקרב נבי יושע בתש"ח התחשלה רוחו, ולא רחוק משם - ביראון שעל גבול הלבנון -הניח את ראשית יסודות ביתו.

איש התנופה והתעוזה היה יהודה. שום מכשול לא עמד בפני נחישותו. הוא השכיל להבחין בין עיקר לטפל, התמקד במעשי ובחשוב ולא כילה כוחות בעניינים שאין בהם ממש. בכל אשר נגע ניכרת טביעת ידו הטובה. תפארת מעשיו חרותה במפת הארץ ובאדמתה - בחבלי לכיש, הנגב וירושלים; בהקמת תעשיות בהתיישבות הכפרית; בפיתוח התיירות אל מרחבים חדשים; בקידום מחקר חקלאי יישומי חדשני באזורים רבים ברחבי המדינה.

יהודה היה איש יוזם ובונה, סולל דרך ופורץ נתיבות. אבל להט המעשה מעולם לא השכיח מתודעתו את ערכם ואת הצורך בשימורם של שכיות הטבע ושל עקבות ההיסטוריה. על כן נמנה עם מייסדיה של המועצה לשימור אתרי מורשת בישראל.

אני רואה לנגד עיני, את פניו הצרובות משמש העשייה של יהודה במפעל ההתיישבות הגדול בחבל לכיש ובגליל אותו הוביל כמנכ"ל המחלקה להתיישבות בסוכנות היהודית.

בערוב ימיו, יהודה שיתף אותי בלהט העשייה של אתרי השימור. בזכות יהודה ושכמותו חולמים ומגשימים, כולי אמונה בחוסנה ועתידה של מדינת ישראל.

חוב של כבוד, יקר והערכה שאין לו שיעור חב עם ישראל ליהודה דקל, רב-הפעלים, מגיבוריו האמיתיים והכמעט-אלמונים של המפעל הציוני.

לי אישית אבד חבר, איש אמת, מופתי, חכם, ישיר ובלתי-שגרתי. איש שראה בכל תפקיד שליחות והשקיע בו לב ונשמה. איש שזרע שדות רבים ומעמל-חייו קצר עם ישראל יבול וברכה.

ליבי עם הרעיה נחמה, אבישי, בועז, נועה וכל ענפי הדקל ואשכולותיו, שממשיכים את רוח חזונו וצוואתו של יהודה.

                                                                                                                             שמעון פרס
                                                                                                                             נשיא המדינה


דברי נשיא המדינה מובאים כאן מתוך הספר '100 מקומות שמורים'
בהוצאת המועצה לשימור אתרים וספריית יהודה דקל
 
 

 
שתף עם חברים
Facebook Email Twitter More...
תנאי שימוש אודות מאמרים צור קשר סדנת צילום תערוכת ה-30 למועצה
דף הבית אירועים רשימת אתרי המורשת מחלקות ניהול מיניסייטים
099.png
logo