English   Русский
logo.png
  
אודות השימור
אודות
חזון ומטרות
דבר הנשיא
אודות השימור
מן התקשורת
הודעות לעיתונות
חברי הוועד המנהל של המועצה
מועצת העמותה
יהודה דקל ז"ל 1929-2008
לזכרם
קטלוג ספרים
מהו שימור היסטורי? מדוע לשמר מבנים ושכונות ישנות?
שימור מוגדר כפעולה להבטחת המשך קיומם של מבנים הנושאים ערכים תרבותיים היסטוריים וארכיטקטוניים, בתוך תרבות עכשווית ובעלת צרכים מידיים ועתידיים. לשם מה לשמר מבנים אלה? נדמה שדבריו של יגאל אלון מספקים את תמצית התשובה, "עם שאינו מכבד את עברו, ההווה בו הוא חי דל ועתידו לוט בערפל". כלומר, שימור מבנים היסטוריים דרוש לנו גם בשל תחושת היציבות וההמשכיות ההיסטורית שלנו הן כפרט והן כעם. האתרים ההיסטוריים הם חלק בלתי נפרד מתרבות, הם נכסינו התרבותיים הבנויים. האתרים ההיסטוריים שאנו מבקשים לשמר, ניתן לסווגם על פי קריטריונים ערכיים:
  • אתרים בעלי חשיבות לאומית - אתרים בהם התרחש אירוע היסטורי לאומי.
  • מבנים בעלי חשיבות מקומית - אתרים אלה הם חלק מההיסטוריה של היישוב. הם מהווים חלק מהווי החיים בו ונטועים בזכרון ההיסטורי והחוויתי של בני המקום.
  • אתרים המהווים דוגמא אופיינית לתרבותה של חברה מסוימת בתקופה מסוימת - לדוגמא דגמי התיישבות שנוצרו בארץ בעקבות העליות, מבני ביטחון ואתרים.
  • מבנה או מכלול מבנים המהווים דוגמא לתרבות בנייה, טכנולוגיית בנייה וחומרי בנייה.
  • אתר בו גרה אישיות מפורסמת אשר פעלה ותרמה להתפתחות היישוב - בית ביאליק בתל אביב למשל.
שתף עם חברים
Facebook Email Twitter More...
תנאי שימוש אודות מאמרים צור קשר סדנת צילום תערוכת ה-30 למועצה
דף הבית אירועים רשימת אתרי המורשת מחלקות ניהול מיניסייטים
099.png
logo