English   Русский
logo.png
  
דוברות
יש החושבים ששימור הוא עיסוק אובססיבי בעבר ויש החושבים שזו סוג של תכנית נוסטלגיה. אלו וגם אלו טועים. שימור הוא מרכיב בסיסי בבניית עתיד. לא רק אומה שאינה זוכרת את עברה לא תצליח לבנות עתיד ראוי אלא שהשניים...
פרטים
המחלקה ליחסים בינלאומיים
המחלקה ליחסים בינלאומיים הוקמה בשנת 2009, במלאת 25 שנה למועצה לשימור אתרי מורשת בישראל, ביוזמת אדר' סעדיה מנדל שכיהן כיו"ר שלה בשנותיה הראשונות ובאישור הנהלת המועצה. לתפקיד מנהלת המחלקה מונתה תמר טוכלר...
פרטים
המחלקה לתכנון הנדסי
המועצה לשימור אתרי מורשת בישראל הוקמה ב-1984 ושכרה את שירותיו של המהנדס יעקב שפר לצורך התכנון של פעולות השימור וההצלה. ב-1989 החליף אותו לב מנדלבלט, שעשה עבודות שימור רבות גם בברית המועצות והיה גם האיש...
פרטים
חינוך ואתרי מורשת
תחום החינוך ואתרי מורשת של המועצה לשימור אתרי מורשת בישראל מרכז מרחב ארצי של פעילות חווייתית וחינוכית המופעלת ב-160 אתרי מורשת הפרוסים בכל רחבי הארץ. אתרים אלה הם החזית הערכית של המועצה ושל מדינת...
פרטים
elad@shimur.org.il
תרומות
הישגי המועצה לשימור אתרי מורשת בישראל ניכרים כיום ברחבי המדינה, ועל כך ראוי להכיר תודה למייסדים, לשותפים לדרך ולנאמני השימור. על מנת להוסיף ולהעשיר את הארץ באתרי ביקור וחינוך, פועלת המועצה לאיתור ולתכנון...
פרטים
עמוד: 1
תנאי שימוש אודות מאמרים צור קשר סדנת צילום תערוכת ה-30 למועצה
דף הבית אירועים רשימת אתרי המורשת מחלקות ניהול מיניסייטים
099.png
logo